B1633-serien
 

B1633-serien

UTSTYRSBEHOV

 • Fenderlist med dekklist og evt. aluminiumskinne.
 • Varmeskap eller kjele m/vann (gryte, oljefat eller lignende) og varmeelement

 • Drill m/bor tilpasset skruer

 • Skruer til feste av fenderlist (karosseriskruer eller gjennomgående m/mutter)

 • Tetningsmiddel til skruehull (SicaFlex eller lignende)

 • Blanding med Zalo (oppvasksåpe) og vann

 • Skarp kniv eller sag (til å kutte fenderlist med)

 • Evt. skjøte-/endebeslag

 • Arbeidshansker som beskytter mot varme

 

 

OPPVARMING

En monteringstemperatur på ca. 40oC vil gjøre profilen myk og enkel å bearbeide. En lavere temperatur vil gjøre fenderlisten hardere, mens en høyere temperatur vil gjøre fenderlisten mykere.

Hvis det er ønskelig å strekke fenderlisten, må denne varmes opp til over 80oC i et vannkar eller varmeskap i ca. 45-60 minutter.

 

 

FORARBEID PÅ BÅT

Anleggsflaten fenderlisten skal ligge inntil, må være like stor eller større en anleggsflaten på fenderlisten.

 

Påse at anleggsflaten og skjærekanten er jevn. Evt. skruer under fenderlisten må være forsenket og evt. hull må være sparklet, for at ikke ujevnheter skal ”smitte over” på fenderlisten.

 

 

MONTERING AV HOVEDLIST

Bruk hansker hvis fenderlisten er varmet opp til over 40oC.

 

 1. Aluminiumskinnene forborres med skruehull hver 10-15 cm. 
   

 2. Trekk fenderlisten rundt båten og skru fenderlisten midlertidig fast, slik at den ikke faller av. Evt. overskudd skjæres av. 
   

 3. Skru på aluminiumskinnen i enden, og rett av fenderlisten med denne ved å plassere den i sporet i senter av fenderlisten. Hvis aluminiumskinnen er mindre enn sporet i fenderlisten, festes denne med anlegg i overkant av sporet, og fenderlisten avrettes så etter denne. (Se illustrasjon) 
   

 4. Skruehull i fenderlist og skuteside forborres med aluminiumskinnen som mal, og fylles med tetningsmasse for å unngå at fuktighet trenger inn i etterkant. 
   

 5. Fenderlist og aluminiumskinne skrus på. Det er viktig at det IKKE skrus så hardt at aluminiumskinnen gir etter, da disse ”bølgene” dette danner vil bli synlige på fenderlistens overflate. NB! Husk å fjerne de midlertidige skruene/festene, og fyll tetningsmasse i disse hullene.

 

 

MONTERING AV DEKKLIST

 1. Dekklisten varmes opp til ca 40oC.
   

 2. Dekklisten presses inn med tommelen rundt hele båten, samtidig som den dusjes med en blanding av Zalo (oppvasksåpe) og vann slik at den glir pent inn.
   

 3. Dekklisten skrus fast i hver ende, slik at en ikke ”kryper tilbake”.
   

 4. Dusj dekklisten med ”Zalo-vann” og stryk over hele dekklisten med tommelen, for å jevne den ut.

   

 

ETTERARBEID

Evt. endebeslag elle skjøtebeslag skrus på, og fenderlisten er ferdig montert.

 

 

ANNET

Ved montering UTEN aluminiumskinne: Fenderlisten vil da føles løsere mellom skruefestene, spesielt på varme dager når listen blir mykere. Vi anbefaler derfor alltid at aluminiumskinne benyttes.

Hvis aluminiumskinne likevel ikke benyttes, må skrueskiver brukes, og skrueavstand reduseres til max. 10 cm.

 

Støtteleppen kan uten problemer legges på oppsiden, over dekket, hvis båtens konstruksjon krever dette.

 

Hvis støtteleppen kommer i konflikt deler av skutesiden, må denne skjæres vekk. Dette gjøres ved hjelp av en skarp kniv, når listen er varmet opp. For større ordre, kan fenderlisten kostnadsfritt produseres uten denne leppen, hvis det er ønskelig.

 

På de steder hvor fenderlisten skal vinkles nedover, for eksempel mot badeplattform eller hekken på enkelt nyere båtmerker, kan ikke aluminiumskinne benyttes.

 

Strekk ikke fenderlisten mer enn nødvendig, da vil den ”snevre” inn tilsvarende.

 

 

VEDLIKEHOLD OG REPERASJON

 

 • Fenderlist skal rengjøres og påføres båtvoks årlig.

   

 • Ved rengjøring, benyttes kun parafinbaserte rensemidler. Båt-/bilpleieprodukter anbefales.

  Aceton og lignende ”sterke” stoffer må aldri brukes på listens overflate. Disse forringer fenderlistens finish og aldringsegenkaper.

   

 • Falmet overflate kan friskes opp med pigmentert båtvoks.

   

 • Matte felt kan finslipes med vannslipepapir, og etterpoleres ved rubbing. (Varmluftspistol kan benyttes til glansing, men dette anbefales å bli gjort av fagpersoner/trenet personell, da feil temperatur og fremgangsmåte kan skade listen).

   

 • Små skader på fenderlist kan sveises med varmluftspistol og tilsatsmateriale, etter samme prinsippet som gulvleggere bruker.

   

 • Ved større skader må fenderlisten demonteres for inspeksjon og utbedring av evt. skader på skroget under fenderlisten. Listen anbefales i slike tilfeller å bli skjøtet ved stuksveising, eller skjøtebeslag av rustfritt eller syrefast materiale.

 

 • Fenderlister som er blitt ru og sprø i sin konsistens (sprekker/knekker lett o.l.), viser tegn til aldring. Dette kan ikke gjøres noe med, og ny fenderlist må monteres.

  Erfaringsmessig er normal ”levetid” for fenderlist i nordiske strøk, ca 15-20 år, men dette er meget individuelt, mht. hvilke

  påkjenninger fenderlisten har vært utsatt for.