B1582-serien
 

B1582-serien

UTSTYRSBEHOV

 • Fenderlist, dekklist og evt. skjøte-/endebeslag

 • Kjele m/vann (gryte, oljefat eller lignende) og varmeelement

 • Drill m/bor tilpasset skruer

 • Skruer med skiver til feste av fenderlist (karosseriskruer eller gjennomgående m/mutter)

 • Tetningsmiddel til skruehull (SicaFlex eller lignende)

 • Blanding med Zalo (oppvasksåpe) og vann

 • Skarp kniv eller sag (til å kutte fenderlist med)

 • Arbeidshansker som beskytter mot varme

 

 

OPPVARMINGEN

En monteringstemperatur på ca. 40oC vil gjøre profilen myk, og enkel å bearbeide. En lavere temperatur vil gjøre fenderlisten hardere, mens en høyere temperatur vil gjøre fenderlisten mykere.

 

Hvis det er ønskelig å strekke fenderlisten, må denne varmes opp til over 80oC i et vannkar eller varmeskap i ca. 45-60 minutter.

 

 

FORARBEID PÅ BÅT

Anleggsflaten fenderlisten skal ligge inntil, må være like stor eller større en anleggsflaten på fenderlisten.

 

Påse at anleggsflaten og skjærekanten er jevn. Evt. skruer under fenderlisten må være forsenket og evt. hull må være sparklet, for at ikke ujevnheter skal ”smitte over” på fenderlisten.

 

 

MONTERINGEN AV HOVEDLIST: 

Bruk hansker hvis fenderlisten er varmet opp til over 40oC.

 

 1. Trekk fenderlisten rundt båten, og skru fenderlisten midlertidig fast, slik at den ikke faller av. Evt. overskudd skjæres av.

 2. Skruehull i fenderlist og skuteside forborres og fylles med tetningsmasse for å unngå at fuktighet trenger inn i etterkant. Skruehull bores gjennom sporet i senter av profilen, og avstanden bør være max. 10 cm.

   

 3. Fenderlist skrus på. Det er viktig at det IKKE skrus så hardt at fenderlisten gir etter, da disse ”bølgene” dette danner kan bli synlige på fenderlistens overflate.

   

 

MONTERING AV DEKKLIST

 1. Dekklisten varmes opp i en gryte med varmt vann (ca. 40oC).
   

 2. Dekklisten festes i ene enden.
   

 3. Dusj dekklisten  med en blanding av Zalo (oppvasksåpe) og vann under arbeidet, for at innleggslisten skal legge seg på plass enklest og penest mulig.
   

 4. Før dekklisten inn bak fenderlistens nedre leppe. Bøy den andre siden av dekklisten, og før denne inn bak den øvre leppen. Bruk et skrujern eller lignende redskap for å brette ut leppene på fenderlisten. Fenderlisten må ikke være for kald når dekklisten settes inn, da det medfører at den blir hard og umedgjørlig. Jobb med små områder om gangen (Max. 30-50cm).
   

 5. Dekklisten skrus fast i hver ende, slik at en ikke ”kryper tilbake”.
   

 6. Dusj dekklisten med ”Zalo-vann” og stryk over hele dekklisten med tommelen, for å jevne den ut.

 

 

ETTERARBEID

Evt. endebeslag elle skjøtebeslag skrus på, og fenderlisten er ferdig montert.

 

 

ANNET

Støtteleppen kan uten problemer legges på oppsiden, over dekket, hvis båtens konstruksjon krever dette.

 

Hvis støtteleppen kommer i konflikt deler av skutesiden, må denne skjæres vekk. Dette gjøres ved hjelp av en skarp kniv, når listen er varmet opp. For større ordre, kan fenderlisten kostnadsfritt produseres uten denne leppen, hvis det er ønskelig.

 

Strekk ikke fenderlisten mer enn nødvendig, da dette gjør listen smalere.

 

 

VEDLIKEHOLD OG REPERASJON

 • Fenderlist skal rengjøres og påføres båtvoks årlig.

   

 • Ved rengjøring, benyttes kun parafinbaserte rensemidler. Båt-/bilpleieprodukter anbefales.

  Aceton og lignende ”sterke” stoffer må aldri brukes på listens overflate. Disse forringer fenderlistens finish og aldringsegenkaper.

   

 • Falmet overflate kan friskes opp med pigmentert båtvoks.

   

 • Matte felt kan finslipes med vannslipepapir, og etterpoleres ved rubbing. (Varmluftspistol kan benyttes til glansing, men dette anbefales å bli gjort av fagpersoner/trenet personell, da feil temperatur og fremgangsmåte kan skade listen).

   

 • Små skader på fenderlist kan sveises med varmluftspistol og tilsatsmateriale, etter samme prinsippet som gulvleggere bruker.

   

 • Ved større skader må fenderlisten demonteres for inspeksjon og utbedring av evt. skader på skroget under fenderlisten. Listen anbefales i slike tilfeller å bli skjøtet ved stuksveising, eller skjøtebeslag av rustfritt eller syrefast materiale.

 

 • Fenderlister som er blitt ru og sprø i sin konsistens (sprekker/knekker lett o.l.), viser tegn til aldring. Dette kan ikke gjøres noe med, og ny fenderlist må monteres.

  Erfaringsmessig er normal ”levetid” for fenderlist i nordiske strøk, ca 15-20 år, men dette er meget individuelt, mht. hvilke

  påkjenninger fenderlisten har vært utsatt for.