B1580-serien
 

B1580-serien

UTSTYRSBEHOV

 • Fenderlist og evt. eloksert aluminiumskinne

 • Kjele m/vann (gryte, oljefat eller lignende) og varmeelement

 • Drill m/bor tilpasset skruer

 • Skruer til feste av fenderlist (karosseriskruer eller gjennomgående m/mutter)

 • Tetningsmiddel til skruehull (SicaFlex eller lignende)

 • Blanding med Zalo (oppvasksåpe) og vann

 • Skarp kniv eller sag (til å kutte fenderlist med)

 • Evt. skjøte-/endebeslag

 • Arbeidshansker som beskytter mot varme

 

 

OPPVARMING

En monteringstemperatur på ca. 40oC vil gjøre profilen myk, og enkel å bearbeide. En lavere temperatur vil gjøre fenderlisten hardere, mens en høyere temperatur vil gjøre fenderlisten mykere.

 

Hvis det er ønskelig å strekke fenderlisten, må denne varmes opp til over 80oC i et vannkar eller varmeskap i ca. 45-60 minutter.

 

 

FORARBEID PÅ BÅT

Anleggsflaten fenderlisten skal ligge inntil, må være like stor eller større en anleggsflaten på fenderlisten.

 

Påse at anleggsflaten og skjærekanten er jevn. Evt. skruer under fenderlisten må være forsenket og evt. hull må være sparklet, for at ikke ujevnheter skal ”smitte over” på fenderlisten.

 

 

MONTERINGEN AV HOVEDLIST

Bruk hansker hvis fenderlisten er varmet opp til over 40oC.

 

 1. Evt. Aluminiumskinner forborres med skruehull hver 10-15 cm.

   

 2. Trekk fenderlisten rundt båten, og skru fenderlisten midlertidig fast, slik at den ikke faller av. Evt. overskudd skjæres av.

   

 3. Ved bruk av aluminiumsskinne:

  Skru på aluminiumskinnen i enden, og rett av fenderlisten med denne ved å plassere den i sporet i senter av fenderlisten.


  Hvis aluminiumskinnen er mindre enn sporet i fenderlisten, festes denne med anlegg i overkant, og fenderlisten avrettes så etter denne.

   

  Skruehull i fenderlist og skuteside forborres og fylles med tetningsmasse for å unngå at fuktighet trenger inn i etterkant. Hvis aluminiumskinne benyttes, brukes denne som mal etter at denne er forborret.

   

 4. Fenderlist og evt. aluminiumskinne skrus på. Det er viktig at det IKKE skrus så hardt at aluminiumskinnen eller fenderlisten gir etter, da disse ”bølgene” dette danner kan bli synlige på fenderlistens overflate.

  NB! Husk å fjerne de midlertidige skruene/festene, og fyll tetningsmasse i disse hullene.

 

 

MONTERING AV DEKKLIST

 1. Dekklist kan kun benyttes, når ikke aluminiumskinne blir brukt

   

 2. Dekklisten varmes opp til ca 80oC i en gryte med vann, slik at den lett kan strekkes, og blir myk.

   

 3. Dekklisten festes i ene enden og strekkes, samtidig som den føres inn i sporets nedkant. Bøy den andre siden av dekklisten, og før denne inn i det øvre sporet ved hjelp av for eksempel et skrujern. Slipp så ”strekket” på fenderlisten. Jobb med små områder om gangen (Max. 30-50cm).

  Dekklist som enda ikke er montert/satt inn, bør oppbevares i gryten med varmt vann, slik at dette forblir mykt.

  Dusj gjerne med en blanding av Zalo (oppvasksåpe) og vann under arbeidet, for at innleggslisten skal gli pent inn.

   

 4. Dekklisten skrus fast i hver ende, slik at en ikke ”kryper tilbake”.

 5. Dusj dekklisten med ”Zalo-vann” og stryk over hele dekklisten med tommelen, for å jevne den ut.

 

 

ETTERARBEID

Evt. endebeslag elle skjøtebeslag skrus på, og fenderlisten er ferdig montert.

 

 

ANNET

Ved montering UTEN aluminiumskinne: Fenderlisten vil da føles løsere mellom skruefestene, spesielt på varme dager når listen blir mykere. Hvis aluminiumskinne ikke benyttes, må skrueskiver brukes, og skrueavstand reduseres til max. 10 cm.

 

Støtteleppen kan uten problemer legges på oppsiden, over dekket, hvis båtens konstruksjon krever dette.

 

Hvis støtteleppen kommer i konflikt deler av skutesiden, må denne skjæres vekk. Dette gjøres ved hjelp av en skarp kniv, når listen er varmet opp. For større ordre, kan fenderlisten kostnadsfritt produseres uten denne leppen, hvis det er ønskelig.

 

På de steder hvor fenderlisten skal vinkles nedover, for eksempel mot badeplattform eller hekken på enkelt nyere båtmerker, kan ikke aluminiumskinne benyttes.

 

Strekk ikke fenderlisten mer enn nødvendig, da vil den ”snevre” inn tilsvarende.

 

 

VEDLIKEHOLD OG REPERASJON

 

 • Fenderlist skal rengjøres og påføres båtvoks årlig.

   

 • Ved rengjøring, benyttes kun parafinbaserte rensemidler. Båt-/bilpleieprodukter anbefales.

  Aceton og lignende ”sterke” stoffer må aldri brukes på listens overflate. Disse forringer fenderlistens finish og aldringsegenkaper.

   

 • Falmet overflate kan friskes opp med pigmentert båtvoks.

   

 • Matte felt kan finslipes med vannslipepapir, og etterpoleres ved rubbing. (Varmluftspistol kan benyttes til glansing, men dette anbefales å bli gjort av fagpersoner/trenet personell, da feil temperatur og fremgangsmåte kan skade listen).

   

 • Små skader på fenderlist kan sveises med varmluftspistol og tilsatsmateriale, etter samme prinsippet som gulvleggere bruker.

   

 • Ved større skader må fenderlisten demonteres for inspeksjon og utbedring av evt. skader på skroget under fenderlisten. Listen anbefales i slike tilfeller å bli skjøtet ved stuksveising, eller skjøtebeslag av rustfritt eller syrefast materiale.

   

 • Fenderlister som er blitt ru og sprø i sin konsistens (sprekker/knekker lett o.l.), viser tegn til aldring. Dette kan ikke gjøres noe med, og ny fenderlist må monteres.

  Erfaringsmessig er normal ”levetid” for fenderlist i nordiske strøk, ca 15-20 år, men dette er meget individuelt, mht. hvilke

  påkjenninger fenderlisten har vært utsatt for.